Digital ordbok

CAM, eller cam-modul

Kortleser eller modul som fungerer som en overgang mellom programkortet og tv-apparatet med innbygget dekoder. Vil bli mer og mer vanlig fremover. Se også IDTV.

Dekoder eller mottaker

Et apparat som har som hovedfunksjon å ta imot og omforme digitale tv-signaler, og som kobles til tv-apparatet. Boksen kan ha andre funksjoner i tillegg, som f.eks opptaksmulighet (PVR). Noen ganger kalt STB (Set-Top Box).

Digitalt bakkenett

Består av 430 større og mindre sendere montert i master på fjelltopper og høydedrag rundt om i landet. Kalles bakkenett fordi senderne står på jorden (i motsetning til satellitt eller kabel).

EPG

Elektronisk programguide. Informasjon om pågående og kommende programmer som vises på skjermen.

HD eller HDTV

High Definition tv er tvsendinger med betydelig høyere oppløsning enn standard definisjon. Opplevelsen er bedre billedkvalitet.

IDTV

Betegnelse på tv-apparater hvor den digitale mottakeren er integrert i tv’en.

Komprimering

Brukes ved digital kringkasting ved at man «pakker» signalene for å få plass til å sende flere tv- og radiokanaler samtidig.

Kryptering

Koding av signaler som gjør at man ikke får tilgang til kanalene uten å ha et programkort. Brukt ved betal-tv.

MPEG

Moving Picture Experts Group utvikler standarder for lyd- og bildekomprimering. Mpeg-4, som brukes i det norske digitale bakkenettet, er en forbedret utgave av Mpeg- 2. Sverige, Danmark og en del andre europeiske land bruker bl.a. Mpeg-2, og dekodere kjøpt i disse landene kan ikke brukes i Norge. En Mpeg-4 dekoder kan imidlertid brukes for å se tv-sendinger i andre europeiske land som benytter Mpeg-2.

Multipleks

Er en signalpakke. I et multipleks er det samlet flere digitale tv-kanaler som sendes ut på samme frekvens. Det digitale bakkenettet har 5 multipleks eller signalpakker.

MUX

Forkortelse for multiplex. Se multipleks.

Pairing

Funksjon som knytter programkort og dekoder sammen. Se programkort.

Plattform

Teknisk løsning for overføring. Eksempler er satellitt, kabel-tv og bakkenett.

Programkort

Et kort med en elektronisk brikke som settes inn i mottakeren eller CAM-modulen i IDTV-apparatet. Programkortet gir tv-seeren tilgang til kanaler som ellers er kryptert/låst. Se kryptering.

PVR

Personal Video Recorder. Mottaker med innebygget harddisk som kan brukes til å pause eller ta opp tv-programmer.

Video on demand (VOD)

Et bestillingssystem som gjør det mulig å «bestille» ulike programmer fra en meny. Det finnes ikke noe sendeskjema, og det bestilte programmet kan ses umiddelbart.

UHF

Ultra High Frequency, frekvensbåndet mellom 300 og 3000 MHz. NTV har konsesjon for 470 – 790 MHz.