NTV logo
     
   
 

Kommersiell utbygging

Til forskjell fra de øvrige europeiske land som hittil har bygd ut digitalt bakkenett, skjer den norske utbyggigen på kommersielle vilkår, uten statsstøtte. Dette betyr at tilbudet i bakkenettet må hevde seg i konkurranse med andre plattformer som kabel, parabol, fiber og på sikt mobilt tv-mottak.

Bakkenettet har bred dekning, er klargjort for HDTV i alle ledd, slik sett er den det mest moderne tv-distribusjonsnettet i dag som også når ut til nær 98 prosent av befolkningen.