NTV logo
     
   
 

Spørsmål og svar

Digitalt bakkenett




TV-tilbud   
 



Dekning og satellittskygge






   

  Dekodere (mottakere) og tilkobling



   

  Antenner og montering


   

   Finansiering av bakkenettet



  Om Norges televisjon





   Se også