NTV logo
     
   
 

Hva er digitalt bakkenett?

Svar:
Det digitale bakkenettet består av 430 sendermaster. De står på bakken på fjelltopper og høydedrag i hele Norge. Fra mastene blir det sendt ut TV-signaler i luften, som kan mottas med antenne.