NTV logo
     
   
 

Hva er digitale signaler?

Svar: Ved digitale sendinger blir kanalene delt opp i små informasjonspakker. Flere kanaler pakkes og sendes sammen, noe som utnytter frekvensen maksimalt. Digital-TV-dekoderen deler siden opp pakken og setter de ulike kanalene sammen igjen.

Siden det digitale signalet er mer robust i forhold til refleksjoner, hindringer osv. enn det analoge signalet, klarer gode dekodere å rekonstruere et perfekt bilde til tross for at deler av pakken kan bli skadet på veien. Resultatet er et perfekt TV-bilde og mulighet for nye digitale tjenester.