NTV logo
     
   
 

Hvem betaler for det digitale bakkenettet?

Svar: Norges televisjon betaler for drift og utbygging av det digitale bakkenettet i det som er en ren kommersiell utbygging. Utbyggingen av det digitale bakkenettet skjer altså ikke i statlig regi. Kostnadene med utbyggingen skal eierne tjene inn igjen med å leie ut sendekapasitet til RiksTV og NRK. RiksTV tilbyr abonnement på betal-TV, NRK er fritt tilgjengelig. Flere leietagere kan komme til på et senere tidspunkt.