NTV logo
     
   
 

Hvor får jeg kjøpt dekoder?

Svar: Dekodere (mottagerbokser) blir å få kjøpt hos elektronikkforhandlere i god tid før det digitale bakkenettet åpner i ditt fylke. Du kan også bestille dekodere via internett  http://bakkenettet.anovo.no  eller  servicetlf. 210 10 210.

Norges televisjon vil ha en egen godkjenningsordning for dekodere, se etter NTVs godkjenningsmerke  "Godkjent for det digitale bakkenettet".