NTV logo
     
   
 

Kan jeg kjøpe dekoder i Sverige?

 Svar: Dekodere i det svenske markedet er tilpasset teknologien i det svenske nettet. Der brukes standarden MPEG2. I Norge bruker vi den siste og mest fremtidsrettede teknologien, MPEG4. Svenske dekodere vil ikke være i stand til å ta inn signaler fra det norske nettet. Til gjengjeld vil de norske dekoderne eksempelvis være tilrettelagt for høydefinisjons TV (HDTV), mens svenskene må kjøpe ny dekoder for å kunne se HDTV.