NTV logo
     
   
 

Hvem har bygget satelittskyggenettet?


Svar: To selskaper; Paneda og Norkring. Førstnevnte henter signalene fra satellitt, sistnevnte henter signalene fra bakkesendere. For det meste er det topografien og hvordan signalene billigst kan føres fram i området ditt som avgjør hvilken leverandør som har bygget ut.