NTV logo
     
   
 

Må jeg betale TV-lisens?

Svar: Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har og hvilke kanaler du kan se eller velger å se på.