NTV logo
     
   
 

Hvordan finner jeg riktig antenneretning og posisjon?

Svar: Antennen bør rettes mot nærmeste sender/beste sender (det er ikke nødvendig å ha fri sikt til sender. Får du ikke inn signaler med å rette antennen direkte mot en sender er det også mulig å fange signaler via refleksjoner i fjellsider, åskammer eller et større bygg.

Prøv å fange opp signalet gjennom å se på signalstyrkemåleren på TV-apparatet samtidig som du dreier antennen rundt. Prøv evt. også å variere den vertikale pekeretningen. Noen ganger finner man det beste signalet hvis man det beste signalet hvis man retter antennen mot en nærliggende fjelltopp.

Før man permanent festen antennen bør man sjekke at man får inn et godt nok signal og at man kan motta alle kanaler. Noen ganger kan det lønne seg å flytte antennen både til siden i høydeledd hvis ikke alle kanaler kan mottas.

Oversikt over senderne finner du i dekningskartet.