NTV logo
     
   
 

Jeg har lyd men mistet bilde på skjermen

Svar: Får du  opp meny bør du prøve å fabrikkresette dekoderen (mottakeren). Får ikke opp hovedmenyen kan det være et problem med scart/hdmi-kabelen. Sjekk ev. også at kabelen sitter godt i ev. snu kabelen.