NTV logo
     
   
 

Om satellittskygge


Hvem bor i satellittskyggeområder?

Husstander som ikke har dekning fra digitalt bakkenett, eller kan ta inn TV-via parabol, eller kabel-TV eller har tilgang til andre former for TV-mottak, vil få dekning fra et såkalt satellittskyggenett. Ca 6000 husstander på landsbasis ligger i satellittskyggeområder.

Det er totalt 531 Satellittskyggesendere. Det finnes ikke satellittskygge i Østfold, Hedmark eller Oslo/Akershus. 

Se oversikter over satellittskyggenett.


Kanaltilbud

Alle husstander som ligger i satellittskygge vil få hele NRKs TV- og radiotilbud. TV-kanalene NRK 1, NRK 2, NRK 3/Super, samt 13 radiokanaler er tilgjengelig.


Leverandører og mottaksutstyr

TV-seerne er selv ansvarlig for mottaksutstyr, dvs. UHF-antenne og en digital dekoder.

Det finnes to  leverandører Norkring og Paneda som bruker ulik teknologi. Husstander som ligger i satellittskyggeområder vil få informasjon direkte fra sin leverandør.

Dersom du tilhører Paneda-løsningen vil du måtte bruke en egen Paneda-dekoder. Paneda tar selv kontakt og selger dekoderen direkte til de som skal ha den. Du kan ev. også kontakte Paneda på telefon 06741 dersom du har spørsmål ang utstyr. 

Bor du i områder med Norkring kan du kjøpe en dekoder for bakkenett i de fleste eletronikkbutikker.

Kriteriene for utbygging av satellittskyggedekning

Her er hovedkriteriene for dekning fra satellittskyggenettet. Opplysningene er utdrag hentet fra NTVs konsesjon tildelt av Samferdselsdepartementet 2. juni 2006.

Norges televisjon skal sørge for at personer med fast bopel i satellittskyggeområder har mulighet for å motta NRKs TV-tilbud. Som bosetting i områder som ligger i satellittskygge, regnes bopeler som på grunn av topografiske forhold ikke kan ta imot signaler fra satellitt hvor NRK er tilgjengelig.

NTVs forpliktelse til å bygge ut dekning i disse områder forutsetter at samtlige kriterier nedenfor er oppfylt:

 • Den aktuell bopel kan ikke ta imot signaler fra satellitt hvor NRK er tilgjengelig fordi;
   
  • det ikke er fri sikt fra parabolantennen til satellitt selv når parabolantennen er optimalt plassert på bygningen og minimum fem meter over bakken
  • det heller ikke er mulig å plassere parabolantennen frittstående på egen eiendom opp til 5 meter over bakken og inntil 100 meter fra husvegg for å oppnå fri sikt til satellitten, og
  • den frie sikten og mottaket er forhindret av fjell eller annen fast grunn (topografiske forhold)


 • Den aktuelle bopel kan ikke motta et tilstrekkelig stabilt og sterkt fjernsynssignal tilsvarende kapasiteten i en signalpakke selv om de har montert en utendørs mottakerantenne med 15 dBd forsterkning inntil 10 m over bakken samt en lavstøy antenneforsterker.

 • Den aktuelle bopel kan ikke ved kun å betale en tilknytningsavgift og /eller en alminnelig abonnementsavgift koble seg til et kabelnett eller en annen relevant fremføringsteknologi.

 • Dersom den frie sikten kun er forhindret av vegetasjon, bygninger eller andre lokale forhold, ligger den aktuelle bopel ikke i en satellittskygge.