NTV logo
     
   
 

Det digitale bakkenettet

Du trenger enten en digital dekoder eller en godkjent tv med innebygget dekoder (IDTV), for å få tilgang til TV- og radiokanalene som sendes i det digitale bakkenettet.

NRKs TV- og radiotilbud er fritt tilgjengelig i det digitale bakkenettet, mens RiksTV tilbyr abonnement på enkeltkanaler og pakker. Gå til www.rikstv.no for å lese mer om RiksTVs tilbud.

Husstander som ligger i satellittskygge og ikke har tilgang til NRKs tv-tilbud på noen som helst måte, har dekning fra en mindre sender, såkalt satellittskyggesender. Det er kun NRKs TV- og radiotilbud som sendes via satellittskyggesendere. Totalt er det satt opp 540 satellittskyggesendere i Norge.

Drift og vedlikehold av senderne i det digitale bakkenettet utføres av Norkring AS som er en av NTVs leverandører. Norkring har avtaler med tekniske leverandører over hele Norge og sammen sørger de for jevnlig vedlikehold, og retting av feil på sendere når det er nødvendig. Målet er at en stabil strøm av tv- og radiokanaler flyter fritt frem til mottakerantennen i hus og hytter, i mer enn 99,9 prosent av tiden. Historien viser at det målet er mer enn oppfylt.

Senderne er plassert på fjelltopper og høydedrag rundt om i Norge, og er utsatt for vind, ising om vinteren, lynnedslag, og andre naturlige forhold. De fleste forstyrrelser i utsendingen av tv- og radiosignaler skyldes likevel brudd i krafttilførselen til sendestasjonene.