NTV logo
     
   
 

Pågående arbeid i skyggenettet kan gi behov for nytt kanalsøk

Arbeidet med omlegging av frekvenser er en konsekvens av myndighetenes beslutning om at frekvensene i 700 MHz båndet i fremtiden skal brukes til mobilt bredbånd. Dermed flyttes distribusjon av TV-signaler til frekvenser innenfor 490-694 MHz. 307 av i alt 552 sendestasjoner i skyggenettet er berørt av omleggingen, som gjennomføres på dagtid og medfører ca 30 minutters brudd i mottaket.

www.ntv.no finnes oppdatert informasjon om planlagte og pågående arbeider både i det ordinære bakkenettet og i satellittskyggenettet: http://www.ntv.no/feilmelding/sjekkstatus

Fakta om satellittskyggenettet:
Satellittskyggenettet består av 552 sendere som dekker husstander som ikke er dekket av bakkenettet, eller har tilgang til TV via kabel, satellitt (parabol) eller fiber/bredbånd. NRKs programtilbud er tilgjengelig i satellittskyggenettet.