OM NORGES  TELEVISJON (NTV)

NTV er konsesjonsinnehaver og plattformoperatør av det digitale bakkenettet. Det er to kunder på plattformen RiksTV som tilbyr betalTV-pakker og NRK.

Norges televisjon as (NTV) eies med like andeler av Norsk rikskringkasting AS (NRK), TV 2 Gruppen AS (TV 2) og Telenor Media Invest AS (Telenor).

LEDELSE

Trude Malterud
Administrerende direktør 

Mob: +47 958 22 433
E-post: tm@ntv.no

Bilde i høyere oppløsning

Bjørgulf Bjørgulfsson
Sendenettsjef og Økonomisjef 

Mob: +47 906 15 074
E-post: bb@ntv.no

Jimmy Olaisen
Teknisk sjef

Mob: +47 951 96 304
E-post: jo@ntv.no

FREKVENSER

Norges televisjon as har konsesjon for å opprette og drive et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting. Konsesjonen gjelder for bruk i 470-694 MHz-båndet. Frekvensbruken skal være i samsvar med de tekniske spesifikasjonene i Recommendation ITU-R BT.1306 og ITU-R BT1368.

NTV ble etablert 15. februar 2002 av NRK og TV 2 med sikte på å skaffe konsesjon for å etablere og drive Norges framtidige bakkenett for digital-tv. Den 16. september 2005, ble det avtalt at Telenor skulle tre inn i selskapet, slik at hver av de tre aksjonærene har en tredjedel av aksjene. 2. juni 2006 fikk selskapet tildelt konsesjon for utbygging og drift av digitalt bakkenett. Konsesjonsperioden er 15 år.