NTV logo
     
   
 

Om Norges televisjon (NTV)

NTV er konsesjonsinnehaver og plattformoperatør av det digitale bakkenettet. Det er to kunder på plattformen RiksTV som tilbyr betalTV-pakker og NRK.  

Norges televisjon as (NTV) eies med like andeler av Norsk rikskringkasting AS (NRK), TV 2 Gruppen AS (TV 2) og Telenor Media Invest AS (Telenor).


Ansatte

 
Trude Malterud          Administrerende direktør
Jimmy OlaisenPlattformsjef
Bjørgulf BjørgulfssonSendenettsjef og Økonomisjef

 

Frekvenser

Norges televisjon as har konsesjon for å opprette og drive et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting. Konsesjonen gjelder for bruk i 470-790 MHz-båndet. Frekvensbruken skal være i samsvar med de tekniske spesifikasjonene i Recommendation ITU-R BT.1306 og ITU-R BT1368.


NTV ble etablert 15. februar 2002 av NRK og TV 2 med sikte på å skaffe konsesjon for å etablere og drive Norges framtidige bakkenett for digital-tv.  Den 16. september 2005, ble det avtalt at Telenor skulle tre inn i selskapet, slik at hver av de tre aksjonærene har en tredjedel av aksjene.  2. juni 2006 fikk selskapet tildelt konsesjon for utbygging og drift av digitalt bakkenett.  Konsesjonsperioden er 15 år.