Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 41
Skyggenettløsning: Norkring

Mottaksutstyr
Antenne:
 UHF
Dekoder: NTV/RiksTV-godkjent digital mottaker.