Ombygging av Nordhue TV-sender

OMBYGGING AV NORDHUE TV-SENDER

Ombygging av Nordhue i Løten kommune 27. og 28. oktober vil gi brudd i tv-sendingene og redusert effekt.

Hovedsenderen på Nordhue i Løten kommune skal bygges om for å gi plass til flere tv-kanaler neste sommer. For å få dette til må endel av det teknisk utstyret flyttes, og nytt utsyr skal monteres. Dette arbeidet vil pågå mellom klokka 8 og 16, tirsdag og onsdag denne uka. I dette tidsrommet kan det bli brudd i tv-sendingene. I hele perioden vil Nordhue også sende med redusert effekt. Dette betyr at tv-seere som bor i randsonene for senderen kan oppleve en lavere kvalitetet på signalene.

28.oktober kl. 16 skal senderen igjen sende med normal styrke og kvalitet.