Brokke

Hovassfjell

Simadalen 2

Trengereid

Bedre tv-dekning for bakkenettet i Midt-Troms

BEDRE TV-DEKNING FOR BAKKENETTET I MIDT-TROMS

Norges Televisjon har bestemt at tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy blir en del av det digitale bakkenettet. Denne senderen sender i dag NRK 1 og 2, samt TV 2 analogt og skulle egentlig bli slukket sammen med de andre analoge senderne i Troms 1. desember.

Men etter å ha vurdert dekningsforholdene nøyere er NTV kommet til at senderen likevel skal inngå i det digitale bakkenettet. Det har vist seg at enkelte som bor i skyggen av Kistefjell-senderen har problemer med stabile signaler. Dette gjelder særlig de som bor mellom Finnsnes og Finnfjordbotn. Digitaliseringen av Rubbestadfjell-senderen vil også føre til gode forhold i Sørreisa.

Senderen vil sende alle kanaler fra NRK og RiksTV og skal stå ferdig i slutten av oktober,  i god tid før analog slukking.

For å ta i mot sendingene trenges en UHF-antenne og dekoder. Ser du TV 2 fra Rubbestad i dag har du allerede en UHF-antenne.

Senderen på Rubbestadfjellet i Troms er nå digital

SENDEREN PÅ RUBBESTADFJELLET I TROMS ER NÅ DIGITAL

Tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy inngår i det digitale bakkenettet fra 22.oktober. Det betyr bedre seerforhold for rundt 5000 personer i Midt-Troms.

Senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy har hittil bare sendt analog TV 2, men sender nå altså alle de digitale radio- og tv-kanaler i bakkenettet. Det betyr bedre seerforhold for over 4700 personer i Midt-Troms, som ser på tv med vanlig antenne. For å ta inn sendingene kreves en UHF-antenne og mottakerboks (dekoder), eller en tv med innebygget sådan.

Snu antennen!

Mange tv-seere på Finnsnes og Silsand har ligget i såkalt nærskygge for Kistefjell-senderen. For noen har dette gitt problemer med å få inn tv-signaler av god nok kvalitet. Senderen på Rubbestadfjellet vil gi disse – samt innbyggere i Sørreisa og Vangsvik – utmerkete tv-signaler. Bedre dekning vil det også bli andre steder i Midt-Troms.

Tv-seere med dårlige signaler i disse områdene må gjøre to ting:uhf-antenne Hvis antennen er rettet mot Kistefjell må den i stedet rettes mot Rubbestadfjellet. Det andre er å foreta et nytt kanalsøk på dekoderen/fjernsynet, ettersom Rubbestad-senderen bruker andre frekvenser. Man trenger ikke å vite hvilke, dekoderen finner dem automatisk ved kanalsøk.

Og husk; 1.desember slukkes de “gamle” analoge signalene i Troms etter 50 års tjeneste. Da forsvinner alle tv-signaler hos antennebrukere som ikke har skaffet seg dekoder eller IDTV.

Danmark sier farvel til analogt fjernsyn

DANMARK SIER FARVEL TIL ANALOGT FJERNSYN

Denne helgen slukkes de analoge tv-signalene i Danmark. Vårt naboland i sør slukker “det hele” i en jafs.

Allerede i 1951 begynte Danmarks Radio med prøvesendinger for fjernsyn, men 31.oktober er det slutt på analoge sendinger i Danmark. I motsetning til Norge og Sverige som har regionvis slukking, har danskene valgt å slukke alle sendere i landet samtidig. Nettet består av 18 hovedsendere og 29 omformere.

Alt slukkes ved midnatt

Det skal foregå ved midnatt, og da forsvinner DR 1 og TV2. Klokka 04 starter den første signalpakken opp med DR 1, DR 2 og TV2 og lokal-TV. Klokka 06 starter den andre signalpakken (mux) med den nye Barnekanalen til DR. Klokka 17 starter Danmark Radios første HD-kanal. DR lanserer ved åpningen fire nye tv-kanaler; de to siste er en Dokumentar- og Kulturkanal og en nyhetskanal – DR Update.

Dekning_danmark

Forvirring om standard

I Danmark innledet man digitale sendinger i 2006 og de var den gangen i Mpeg-2. Etterhvert kom man til samme konklusjon som Norge, nemlig at Mpeg-4 var en bedre standard. Derfor byttet man hest underveis i rittet, og begynte å sende senere muxer i den bedre komprimeringstandarden Mpeg4. Problemet var bare at over halvparten av befolkningen nå sitter med mpeg-2 dekodere. Derfor har man valgt å beholde mpeg-2 muxen fram til 2012. Da vil også den første muxen med DR 1 og 2 samt TV2 sende i mpeg-4.

5 signalpakker

Allerede fra første dag vil Danmark ha 5 muxer, eller signalpakker. (Norge har tre). De tre neste signalpakkene er det den kommersielle operatrøren Boxer (tilsvarende RiksTV) som har. Boxer driver betal-tv på det svenske bakkenettet, og vant oppdraget også i Danmark. Boxer tilbyr 31 kanaler fordelt på 4 basispakker. Den billigste koster 89 DEK. I alle pakkene får man nabolandskanaler gratis med på kjøpet. Dette gjelder svensk TV4, norsk TV2 og tyske ARD.

Lyshow over hele Danmark

Lørdag kveld blir det lysshow fra 7 av de store senderne. Lyskastere på over 200 kilo vil lage lysshow som kan see opptil 200 kilometer unna.
Slukkingen angår rundt 600.000 dansker. Man regner med at over 50.000 ikke har ordnet seg i tide og vil oppleve “svart skjerm”. Derfor har mange av de store eletronikkbutikkene poent på søndag.

Nå er de analoge tv-signalene slukket i Trøndelag

NÅ ER DE ANALOGE TV-SIGNALENE SLUKKET I TRØNDELAG

3.november ble de analoge tv-senderne i Trøndelag slukket. Det betyr at trøndere med tv-antenne nå må ha en dekoder eller fjernsyn med innebygget dekoder (IDTV) for å se tv.

Rundt 60 mindre sendere må slukkes manuellt. Dette blir gjort i løpet av få dager.

Unntaket er Tydal kommune hvor det dessverre ikke er dekning fra det digitale bakkenettet. Innbyggere i Tydal må se tv på en annen måte; gjennom kabel,fiber eller parabol. Fastboende som må se tv via parabol kan få et gratisabonnement for NRK.

Trøndere som allerede ser tv via kabel eller parabol blir ikke berørt av slukkingen.

De analoge tv-signalene er slukket i Nordland

DE ANALOGE TV-SIGNALENE ER SLUKKET I NORDLAND

De analoge senderne ble slukket 17.november. Det er ikke lenger mulig å se tv med antenne uten dekoder i Nordland.

Det er ikke lenger mulig å se antenne-tv uten dekoder i Nordland. De som ennå ikke har skaffet seg en dekoder, eller en tv med innebygget sådan (IDTV), vil få “svart skjerm”.

Alle 99 skyggesendere i Nordland er nå i drift. Oversikt finnes øverst til venstre, under “satellittskygge”

Tv-seere i Sør-Troms som ser på en sender med signaler fra Nordland har også mistet de analoge signalene. Dette gjelder Steinsland, Evenesmark, Grovfjord, Saltvatnet, Salangsdalen, Sletten og Bones, i tillegg til de som tar inn signaler direkte fra Narvik (Fagernesfjell). Andenes vil sende NRK 1/Nordnytt fram til 1.desember.

14 omformere i fylket må slukkes manuellt. Dette vil bli gjort i løpet av få dager.

De som ser tv via parabol eller kabel/fiber blir ikke berørt av slukkingen og trenger ikke foreta seg noe.

Bedre TV-mottak i Odda

BEDRE TV-MOTTAK I ODDA

Onsdag 25. november vil det pågå arbeider på TV-senderen Odda 2 som inngår i det digitale bakkenettet. Senderen vil være delvis ute av drift i perioden mellom kl. 08 og 16 denne dagen.

Senderen skal bygges om for å bedre TV-mottaket i området, noe som innebærer at den vil sende på nye frekvenskanaler. De nye kanalene er 43, 49 og 51. Alle må gjøre et nytt kanalsøk på sin dekoder etter at ombyggingen er ferdigstilt onsdag ettermiddag.I desember vil senderen Ulvik 2 gjennomgå tilsvarende ombygging for å utbedre mottaksforholdene i Ulvik. De to ombyggingene vil gi bedre og mer stabilt TV-mottak i områder hvor en del bakkenettsbrukere har slitt med tidvis ustabilt TV-bilde.