Nordmenns teknologivilje forklarer ikke alt

NORDMENNS TEKNOLOGIVILJE FORKLARER IKKE ALT

Nordmenns vilje til å være fremtidsrettede og tilpasse seg ny teknologi, har mye av æren for den smidige overgangen til digitalt bakkenett. Men den er neppe hele forklaringen. En tydelig og klar utbyggingsplan som følges og kapasitet til å kommunisere med folk lokalt, har vært avgjørende for en vellykket overgang.

forsideDet var meldingen da Norges televisjon i går ettermiddag overleverte sin sluttrapport til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I tillegg fikk Kulturkomiteens leder, Gunn Karin Gjul, en bunke eksemplarer. I løpet av 2010 skal myndighetene ta stilling til en overgang fra analog til digital radio, og erfaringene kan komme godt med.

Utbyggingen av digitalt bakkenett har kostet om lag 1,5 mrd kroner og overgangen har omfattet 500 000 husstander. Bakkenettet består av 430 sendestasjoner og 531 mindre skyggesendere. Overgangen fra analogt til digitalt bakkenett i Norge er den mest omfattende overgangen i Europa gjennomført på kortest tid. Og den forløp uten store problemer.

Sluttrapporten fra Norges televisjon dokumenterer at de mange kravene til utbyggingen og overgangen til digitalt bakkenett fra myndighetene, er oppfylt. Den viser hvordan overgangen gikk til og hvilken innsats som ligger bak.

Utbyggingen ble gjennomført innenfor tidsplanen, dekningen er bedre enn kravene, og antennebrukerne som flere steder hadde kort tid på å ta i bruk det nye nettet, tok utfordringen nærmest på strak arm.

– Det er ingen tvil om at mange var svært bekymret for hvordan overgangen skulle gå, hvordan eksempelvis eldre ville ta imot ny teknologi, før overgangen startet og de første senderne slukket i Rogaland. Nå har vi lagt bak oss overgangen, den har gått smidigere og bedre enn vi selv våget å håpe, og det er tid for å hente ut de viktige erfaringene med tanke på fremtidige teknologiskifter, sier Svein R. Aarvik, adm. direktør i Norges televisjon.

De tre viktigste kriteriene for å lykkes med en teknologiovergang er:

  • Tydelige og klare planer for overgangen – som følges
  • Teknologi som fungerer
  • Kapasitet til å kommunisere med folk lokalt, gjennom mange kanaler samtidig

I løpet av året skal myndighetene ta stilling til en overgang fra analog til digital radio, fra FM til DAB. Øyvind Vasaasen, styreleder i Digitalradio Norge, er sannsynligvis dermed den første som kan få bruk for erfaringene fra overgangen til digital TV.

– Vi jobber for å få frem en klar og tydelig plan for en tilsvarende overgang til DAB, og tar selvsagt med oss de viktige erfaringene som kommer frem i NTVs rapport, sier Øyvind Vasaasen, styreleder i Digitalradio Norge.

Du finner en elektronisk versjon av rapporten “Historien om digitalt bakkenett”  som vedlegg.