Bedre tv-dekning for bakkenettet i Midt-Troms

BEDRE TV-DEKNING FOR BAKKENETTET I MIDT-TROMS

Norges Televisjon har bestemt at tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy blir en del av det digitale bakkenettet. Denne senderen sender i dag NRK 1 og 2, samt TV 2 analogt og skulle egentlig bli slukket sammen med de andre analoge senderne i Troms 1. desember.

Men etter å ha vurdert dekningsforholdene nøyere er NTV kommet til at senderen likevel skal inngå i det digitale bakkenettet. Det har vist seg at enkelte som bor i skyggen av Kistefjell-senderen har problemer med stabile signaler. Dette gjelder særlig de som bor mellom Finnsnes og Finnfjordbotn. Digitaliseringen av Rubbestadfjell-senderen vil også føre til gode forhold i Sørreisa.

Senderen vil sende alle kanaler fra NRK og RiksTV og skal stå ferdig i slutten av oktober,  i god tid før analog slukking.

For å ta i mot sendingene trenges en UHF-antenne og dekoder. Ser du TV 2 fra Rubbestad i dag har du allerede en UHF-antenne.