Trengereid

Kanal: 59
Skyggenettløsning:
 Norkring

Mottaksutstyr

Antenne: UHF
Dekoder:
NTV/RiksTV-godkjent digital mottaker