Simadalen 2

Kanal: 32
Skyggenettløsning: 
Paneda

Mottaksutstyr

Antenne: UHF
Dekoder: 
Paneda-dekoder (kan kun kjøpes hos Paneda direkte)