Klikk her for å legge til din egen tekst

Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

  • Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og innebærer at store virksomheter (iht. §3 i Åpenhetsloven) må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risiko for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, sette i verk tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning, følge opp og overvåke risiko, samt kommunisere med berørte om risiko og håndtering av denne.
  • Etter loven må disse vurderingene offentliggjøres. Første rapportering vil iht. loven skje først 30. juni 2023. Før dette må virksomhetene som er forpliktet etter loven også svare på alle innsynsbegjæringer de skulle få om dette, i et omfang som er angitt i loven.

Link til loven:

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata

Etterlevelse av åpenhetsloven