Digitalovergangen i korte trekk

Overgangen til digitalt bakkenett for tv i Norge har vært den mest omfattende utbyggingen og raskeste slukkingen av analoge signal, i Europa. Bakkenettet omfatter 430 sendepunkter i tillegg til 531 småsendere i satellittskyggen.

Slukking av de gamle analoge senderne har skjedd fortløpende etter at det nye digitale bakkenettet har åpnet, i 12 regioner. Det digitale bakkenettet dekker inntil 98 prosent av husstandene og nær 87 prosent av hyttene i Norge.

Les mer

Beslutningen

Utbyggingen

Overgangen

Konkurransen