Beslutningen

Vår metode

Norges televisjon (NTV) fikk konsesjon for utbygging av det digitale bakkenettet 2. juni 2006.

Les mer

Annerledeslandet

Er det én ting som skiller Norge fra andre europeiske land, så er det spredt bosetting over store områder, høye fjell og dype daler. Tv-distribusjon og -mottak er en utfordring for frekvensplanleggerne. Ikke minst er det svært kostbart å bygge ut bakkenettet.

Les mer

Hvorfor utbygging?

Regjeringen og kulturkomiteen hadde for lengst innsett at man ikke hadde så mange valgmuligheter; NRKs analoge sendenett var 40 år gammelt og modent for utskiftning. I tillegg stod de fleste europeiske land foran tilsvarende omlegging. Frekvensressursene er begrenset og skulle flere få tilgang til flere kanaler, måtte det digital teknologi til.

Les mer

Kommersiell utbygging

Hittil har svært få land valgt en ren kommersiell utbygging, statlige midler har som oftest vært en del av finansieringen. En kommersiell, markedsfinansiert utbygging innebærer ganske enkelt at finansieringen er basert på at brukerne betaler for tjenestene som tilbys i nettet. Det samme gjelder for andre former for tv-distribusjon.

Les mer

Rask overgang

Overgangen måtte skje raskt for å redusere tiden med både analog og digital distribusjon av tv-signaler for NRK og TV 2. Det nye digitale nettet ble tatt i bruk region for region, og det gamle analoge ble stengt ned fortløpende. Tiden med paralell distribusjon var cirka 6?12 måneder i hver region.

Les mer

Sen oppstart -fordeler og utfordringer

Norge var et av de første landene i verden som tok i bruk komprimeringsstandarden «MPEG4». Landene som hadde startet utbyggingen før Norge, brukte «MPEG2». Fordelen med MPEG4 er at denne nyere teknologien gir oss en bedre utnyttelse av frekvensene, ved at tv-signalene kan pakkes på en mer effektiv måte og hver kanal opptar mindre plass når den sendes ut. Det blir plass til flere tv-kanaler.

Les mer