Annerledeslandet

Er det én ting som skiller Norge fra andre europeiske land, så er det spredt bosetting over store områder, høye fjell og dype daler. Tv-distribusjon og -mottak er en utfordring for frekvensplanleggerne. Ikke minst er det svært kostbart å bygge ut bakkenettet.

Mange steder i Norge finnes verken kabel for tv eller mulighet for å motta satellittsignaler. Om lag ti prosent av befolkningen bor i områder hvor det ikke er mulig å ta inn signaler fra satellitt fordi fjell stenger for sikten. Dermed er et bakkenett eneste mulighet for tv-mottak.

Disse forholdene gjør det ekstra viktig med et bakkenett i Norge. Spørsmålet om hvilke dekning et digitalt bakkenett skulle ha var også et viktig tema under forberedelsene for de politiske beslutningene.

Da diskusjonen fant sted i Stortinget ble det fremhevet at distribusjon for NRK var viktig. Bred distribusjon for langt flere kringkastere innebærer økt konkurranse mellom kringkasterne og et bedre tilbud for folk flest.

Ola T. Lånke (KrF), saksordfører i Stortinget, sa under Stortingets behandling av det digitale bakkenettet i 2004 følgende: «Det Stortinget i dag først og fremst gjør, er å godkjenne at de analoge fjernsynssignalene i bakkenettet kan slukkes innen utgangen av 2007. Bakgrunnen for dette er at den eneste søker på konsesjonen for utbygging av det digitale bakkenettet, Norges televisjon – forkortet NTV – har satt som en viktig forutsetning at de analoge sendingene skal avvikles. Dette kravet er høyst forståelig og skyldes framfor alt at dobbel distribusjon ville falle svært kostbart og etter alt å dømme medføre at det digitale bakkenettet ikke kunne realiseres av økonomiske grunner».