Kommersiell utbygging

Hittil har svært få land valgt en ren kommersiell utbygging, statlige midler har som oftest vært en del av finansieringen. En kommersiell, markedsfinansiert utbygging innebærer ganske enkelt at finansieringen er basert på at brukerne betaler for tjenestene som tilbys i nettet. Det samme gjelder for andre former for tv-distribusjon.

Det digitale bakkenettet, med alle sendepunktene, eies av Norkring, som leier ut nettet til NTV. I sin tur leier NTV ut kapasiteten til RiksTV og NRK som distribuerer innhold. NTV har forpliktet seg til å leie kapasiteten av Norkring i hele konsesjonsperioden frem til 2021. Både RiksTV og NRK er forpliktet til å leie kapasitet av NTV i tilsvarende periode. Risikoen ligger til sist hos RiksTV som er avhengig av abonnementsinntektene fra sine kunder.