Rask overgang

Overgangen måtte skje raskt for å redusere tiden med både analog og digital distribusjon av tv-signaler for NRK og TV 2. Det nye digitale nettet ble tatt i bruk region for region, og det gamle analoge ble stengt ned fortløpende. Tiden med paralell distribusjon var cirka 6?12 måneder i hver region.

I Sverige tok det ni år fra det digitale nettet stod klart til det gamle analoge var slukket. I perioden frem til slukkedato ble fastsatt, hadde bare halvparten av antennebrukerne anskaffet dekoder og tatt det digitale bakkenettet i bruk. Resten forble analoge tv-seere. En slik situasjon i et lite marked som det norske, ville bety at en markedsfinansiering ikke var mulig.

Det norske bakkenettet ble åpnet i første region, Rogaland, 1. september 2007. De gamle NRK- og TV 2-nettene ble slukket i siste region, Troms og Finnmark, 1. desember 2009. Vi var ikke først ute, men gjennomførte den raskeste overgangen.