Sen oppstart -fordeler og utfordringer

Norge var et av de første landene i verden som tok i bruk komprimeringsstandarden «MPEG4». Landene som hadde startet utbyggingen før Norge, brukte «MPEG2». Fordelen med MPEG4 er at denne nyere teknologien gir oss en bedre utnyttelse av frekvensene, ved at tv-signalene kan pakkes på en mer effektiv måte og hver kanal opptar mindre plass når den sendes ut. Det blir plass til flere tv-kanaler.

Utfordringen ved å være først med den nyeste standarden, var at dekodere for denne teknologien knapt fantes på markedet, mens andre land hadde et hundretalls ulike dekodere å velge mellom for MPEG2.

Utviklingen av kravspesifikasjon for alle produsenter som ønsket å produsere dekodere for det norske markedet, var et omstendelig og tidkrevende arbeid. Basisspesifikasjonen ble i løpet av vinteren 2006?2007, sendt til en rekke produsenter som meldte sin interesse. Første dekoder på det norske markedet var Grundig DTR8720.