Vår metode

Norges televisjon (NTV) fikk konsesjon for utbygging av det digitale bakkenettet 2. juni 2006. Arbeidet med planleggingen av nettet var da i full gang og utbyggingen kunne starte allerede i august 2006. 1. desember 2009 ble de siste analoge senderne slukket i Troms og Finnmark.

I løpet av to og et halvt år har folk i fylke etter fylke tatt i bruk det nye nettet før de analoge NRK- og TV 2-nettene ble slukket. I Norge har vi gjennomført en av de mest omfattende utbyggingene og overgangene i Europa, på desidert kortest tid.

Planen for utbygging av digitalt bakkenett inkluderte også planen for slukking av de analoge nettene. En rask overgang var viktig av økonomiske hensyn, men skulle også vise seg å være en stor fordel for selve gjennomføringen. Det var få som stilte spørsmål ved de fysiske utfordringene ved en utbygging som inkluderer sendestasjoner på høye fjelltopper med ekstreme vær- og vindforhold. Derimot var vi og mange med oss, svært spent på hvordan folk fleste med antenne på taket ville ta imot beskjeden om å skaffe seg dekoder. Og det innen kort tid. Rogaland med cirka 40 000 antennehusholdninger var først ut, og overgangen skulle gjennomføres på seks måneder. Ukene før slukking skulle vise seg å bli nervepirrende.

Stortinget besluttet utbyggingen av digitalt bakkenett, Samferdselsdepartementet utformet i samarbeid med Kulturdepartementet konsesjonen, og både Post- og teletilsynet og Medietilsynet har fulgt overgangen tett. Norges televisjon som er eid av NRK, TV 2 og Telenor, påtok seg et tungt samfunnsansvar, i tillegg til det kommersielle ansvaret. Den nye tv-distributøren i bakkenettet, Riks-TV, skulle bygge opp et helt nytt tv-tilbud ved å bruke en stor del av kapasiteten i nettet. NTVs andre leietaker, NRK, skulle lansere en ny kanal og for første gang nå ut til alle med hele sitt tv-tilbud. Det digitale bakkenettet måtte fungere godt, nye dekodere måtte utvikles, produseres og markedsføres. Folk måtte ha rett antenne og de måtte være villige til å anskaffe dekoder og skjønne hva de skulle gjøre. Utfordringene stod med andre ord i kø.

Denne sluttrapporten er utarbeidet for å fortelle at vi har tatt og stadig tar ansvaret som konsesjonen pålegger oss. Vi har også lyst til å fortelle om møter med folk som er uendelig glad for å ha fått et bredt tv-tilbud for første gang, og god kvalitet på lyd og bilde. Til sist gir vi et innblikk i hvordan vi løste det hele ? hva som ble vår metode.

Lysaker, 17. desember 2009
Norges televisjon

 

Aktørene
> Norges televisjon AS (NTV) eies av NRK, TV 2 og Telenor Media & Content Services.
> Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av det digitale  bakkenettet
> NTV leier ut kapasitet til RiksTV og NRK.
> Både NRK og TV 2 har ved overgangen slukket sine analoge bakkenett.
> RiksTV er distributør og tilbyr kanalpakker og enkeltkanaler til sluttbrukere.
> Samferdselsdepartementet har sammen med Kulturdepartementet, utformet og tildelt konsesjonen.
> Post og teletilsynet og Medietilsynet har ansvar for å følge opp konsesjonen overfor NTV.