Konkurransen

Kommersiell utbygging

Til forskjell fra de øvrige europeiske land som hittil har bygd ut digitalt bakkenett, skjer den norske utbyggigen på kommersielle vilkår, uten statsstøtte. Dette betyr at tilbudet i bakkenettet må hevde seg i konkurranse med andre plattformer som kabel, parabol, fiber og på sikt mobilt tv-mottak.

Les mer

HDTV

High Definition Television (HDTV), tv-bilder med høy oppløsning, krever høy overføringskapasitet. Mange har lurt på om og når og hvordan tvprogrammer eller -kanaler, skal kunne sendes i HD i bakkenettet, når nettopp overføringskapasiteten er bakkenettets begrensning.

Les mer

Ny standard

DVB (Digital Video Broadcasting) har utviklet en ny standard for overføring av tv i digitale bakkenett. Denne nye standarden kalles DVB-T2 og gir blant annet en økt kapasitet på minimum 30 prosent.

Les mer