Kommersiell utbygging

Til forskjell fra de øvrige europeiske land som hittil har bygd ut digitalt bakkenett, skjer den norske utbyggigen på kommersielle vilkår, uten statsstøtte. Dette betyr at tilbudet i bakkenettet må hevde seg i konkurranse med andre plattformer som kabel, parabol, fiber og på sikt mobilt tv-mottak.

Bakkenettet har bred dekning, er klargjort for HDTV i alle ledd, slik sett er den det mest moderne tv-distribusjonsnettet i dag som også når ut til nær 98 prosent av befolkningen.