Overgangen

Smidig overgang

Søknaden om konsesjon la NTV vekt på at så vel NRK og TV 2 som NTV selv, ville jobbe for å skape en smidig overgang. Den store bekymringen handlet ikke om hvordan det nye digitale bakkenettet skulle gjøres tilgjengelig for publikum, men om hvilke reaksjoner det ville bli når både NRK og TV 2 stengte sine gamle analoge distribusjonsnett. Husstander som tar inn tv-signaler via vanlig antenne, ville bli tvunget til å kjøpe en dekoder til hvert fjernsynsapparat.

Les mer

Startskuddet går

Første september 2007, et drøyt år etter konsesjonstildelingen, åpnet det digitale bakkenettet i første fylke ? Rogaland. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og kulturminister Trond Giske fyrte av startpistolen og erklærte nettet for åpnet. RiksTV hadde startet annonsekampanjene, og NTV var på plass sammen med NRK og TV 2 for å informere. Nedtelling til slukkingen seks måneder og fire dager senere, var i gang.

Les mer

Informasjon til alle

Utbyggingen av et nytt digitalt bakkenett er en omfattende teknisk og praktisk jobb, og den skjer lokalt på hver enkelt sendestasjon. I hver av de 12 regionene var regionale og lokale medier invitert til å være med på installasjon av nytt utstyr. Dette var godt lokalt og regionalt stoff. Informasjonsmedarbeiderne hos NTV inviterte pressen til besøk på senderne hvor Norkring og Relacom eller Paneda arbeidet. Vi besøkte redaksjonene, stilte i nettmøter hos avisene og i studio hos NRK, fortalte og svarte på spørsmål.

Les mer

Slukking

Etter en hektisk høst med åpning av det digitale bakkenettet i en rekke fylker, var det fra årsskiftet 2007?2008 fullt fokus på slukking i Rogaland. Kjennskapen til overgangen var der. Nå gjaldt det å forberede seg på eventuelle hull i kunnskapen og svarte tv-skjermer, muligheten for mangel på dekodere når «alle» ville gå til butikken samtidig og risikoen for at vi rett og slett hadde oversett ett eller annet, eller at det dukket opp en husstand i satellittskygge uten dekning.

Les mer