Informasjon til alle

Utbyggingen av et nytt digitalt bakkenett er en omfattende teknisk og praktisk jobb, og den skjer lokalt på hver enkelt sendestasjon. I hver av de 12 regionene var regionale og lokale medier invitert til å være med på installasjon av nytt utstyr. Dette var godt lokalt og regionalt stoff. Informasjonsmedarbeiderne hos NTV inviterte pressen til besøk på senderne hvor Norkring og Relacom eller Paneda arbeidet. Vi besøkte redaksjonene, stilte i nettmøter hos avisene og i studio hos NRK, fortalte og svarte på spørsmål.

En lang rekke informasjonstiltak ble satt i verk region for region, og særlig i perioden fra åpning av det digitale nettet til slukking av det analoge. NRK og TV 2 hadde allerede i søknaden om konsesjon påtatt seg et ansvar for å informere gjennom tv og radio. Dette ble gjort, og NRK sendte i tillegg ut tekst over tv-skjermen (crawltekst) de siste ukene før slukking i hver region.

NTV satte opp stands flere steder i Rogaland slik at vi fikk direktekontakt med folk. Enkeltpersoner som meldte om problemer med mottaket som ikke lot seg forklare, fikk gjerne besøk. På den måten hentet vi kunnskap om mulige problemer og utfordringer, som ble tatt med i det videre arbeidet. Slik fikk vi også forsikret oss om at nettet faktisk fungerte slik det skulle.

Gjennom lokal tilstedeværelse og dialog med såvel mediene, som kommunens representanter, frivillighetssentralene, folk som hadde meldt om problemer og fikk besøk, stands på kjøpesenter og besøk hos forhandlere og andre, ble det sentrale i vår metode nettopp dialog, eller kommunikasjon. I tillegg responderte folk med spørsmål på den informasjon som ble sendt ut, ved å kontakte informasjonstelefonen, sende e-post eller ringe til NTV.

Bilde: Daglig leder Elin Myran på frivillighetssentralen i Odda og besøkende William Skar.

Bilde: Daglig leder Elin Myran på frivillighetssentralen i Odda og besøkende William Skar.

Målinger av kjennskap til overgangen viste at rogalendingene i første omgang, og senere antennebrukerne i alle andre regioner, raskt var på høyde med overgangen. Utover høsten 2007 og frem til slukking i Rogaland 4. mars 2008, kunne vi registrere at salget av dekodere økte gradvis, men først skjøt fart da det bare var uker igjen til slukking. Erfaringen fra Rogaland og andre fylker viser at når det er flere uker igjen til slukking, så mener folk flest de har god tid. Dekoderne står i butikken og venter, og dette skal være en enkel installasjon for de fleste. Altså ingen grunn til å la seg stresse.

I tillegg til omfattende mediedekning, nettsider med dekningskart og informasjon om overgangen, mottok alle husstander informasjonshefte i posten før åpning av det digitale nettet i sin region. Før slukking mottok de påminnelser fra både NRK, Medietilsynet og NTV om begivenheten. I ukene før slukking hadde både NRK og TV 2 informasjonskampanjer på tv.

Crawlteksten fra NRK var synlig for alle som hadde analogt antennemottak, og gav beskjed om at det nå var kort tid til analog slukking. I tillegg til informasjonsaktivitetene, direktekontakten med folk gjennom besøk hos frivillighetssentraler, informasjon via organisasjoner og ikke minst kommunene, var også RiksTV synlige og tydelige med sitt tilbud om abonnement på tv-kanaler og rabatt på dekodere. Det ble vanskelig å unngå å legge merke til at en stor endring var i ferd med å skje.