Smidig overgang

I søknaden om konsesjon la NTV vekt på at så vel NRK og TV 2 som NTV selv, ville jobbe for å skape en smidig overgang. Den store bekymringen handlet ikke om hvordan det nye digitale bakkenettet skulle gjøres tilgjengelig for publikum, men om hvilke reaksjoner det ville bli når både NRK og TV 2 stengte sine gamle analoge distribusjonsnett. Husstander som tar inn tv-signaler via vanlig antenne, ville bli tvunget til å kjøpe en dekoder til hvert fjernsynsapparat.

NTVs konsesjon inneholder omfattende og klare forpliktelser til å sikre kjennskap til overgangen, og en smidig overgang. Forpliktelsene handlet om å skape en positiv forståelse av hva et nytt digitalt tilbud skulle bringe, og man skulle sikre at alle husstander var kjent med overgangen, og visste hva de måtte gjøre. I tillegg måtte det være god tilgang på dekodere og installasjonshjelp, og det måtte opprettes en informasjonstelefon som kunne veilede folk. Mange av beskrivelsene fra søknaden ble tatt inn i konsesjonen som forpliktelser.