Dekning

Jonas Jacobsson i Norkring på måletur.

Jonas Jacobsson i Norkring på måletur.

Fra konsesjonen, pkt 4.1.1: «Sendernettet omfatter to integrerte nett ? et basisnett og et satellittskyggenett. Basisnettet skal omfatte minst tre signalpakker. Basisnettet skal bygges ut til minst 95 prosent befolkningsdekning innen 42 måneder fra tidspunktet for tildeling av denne konsesjonen.»

«Basisnettet skal omfatte minst 70 prosent dekning av fritidsboliger.»

«Satellittskyggenettet skal dekke husstander utenfor basisdekningen som ikke har dekning fra satellitt, jf. kriteriene i 4.2.4 nedenfor. Samtlige husstander som er lokalisert i slike satellittskygger skal ha tilgang til et tilbud som minst omfatter én signalpakke.»

Kravene i konsesjonen omfatter i tillegg tilrettelegging for lokal-tv, NRKs behov for regional signalmating, og tilrettelegging for beredskapsbehovene NRK er ansvarlig for. Likedan er det beskrevet hvilke signalstyrke som skal være tilstrekkelig for mottak, hvordan dekningen skal beregnes og så videre.

Bilde: Fra Kistefjell på Finnsnes. Folk fra Norkring og helikopterflyvere

Bilde: Fra Kistefjell på Finnsnes. Folk fra Norkring og helikopterflyvere