Drift og vedlikehold

Senderne i det digitale bakkenettet står utsatt til på fjelltopper og høydedrag i hele Norge. Det samme gjelder småsenderne som gir dekning i satellittskyggeområder hvor det ikke finnes andre muligheter for tv-mottak. En slik plassering i terrenget betyr ikke bare at senderne er utsatt for lynnedslag, men også for vær og vind.

Den vanligste enkeltstående årsak til at sendere faller ut, er at krafttilførselen til senderen brytes som følge av uvær eller andre forhold. Vær og vind kan også påvirke andre deler av senderen og medføre at en eller flere komponenter faller ut av drift.

Alle senderne i det digitale bakkenettet, så vel som satellittskyggesenderne, er utstyrt med overvåking. Når det oppstår en feil på en sender, varsles dette slik at Norkrings driftssenter får opp en alarm. Videre undersøkelser eller umiddelbar feilretting kan deretter settes i gang. I noen tilfeller er feilen opplagt og senderen lett tilgjengelig, andre ganger må det grundigere undersøkelser til før eksakt feilkilde er avdekket.

Enkelte sendestasjoner er vanskelig tilgjengelige, særlig gjelder dette vinterstid med mye snø eller i dårlig vær. Mer enn 50 prosent av feilsituasjonene skyldes problemer med ekstern strømtilførsel til sendestasjonene.