Forberedelse

Bilde: Ayumu Ohta og Jonas Jacobsson i Norkring på måletur for å sjekke signalene til Bringa, en av satellittskyggesenderne i Lærdal.

Bilde: Ayumu Ohta og Jonas Jacobsson i Norkring på måletur for å sjekke signalene til Bringa, en av satellittskyggesenderne i Lærdal.

Da NTVs eiere leverte søknaden om konsesjon 30. september 2005, var Norkring allerede godt i gang med sin planlegging av den tekniske utbyggingen i tråd med kravene til et digitalt bakkenett. Med en konsesjonsperiode på 15 år og en kommersiell utbygging uten statlige tilskudd, var det avgjørende å få et digitalt nett i drift så raskt som mulig.

Planen for utbyggingen, behovet for utstyr, aktuelle produsenter og så videre, måtte være på plass tidlig, slik at selve utbyggingen kunne starte så snart konsesjonen eventuelt var på plass.

Norges topografi med høye fjell og dype daler, spredt bosetting og vinter med snø og is store deler av året, byr på solide utfordringer. Både når det gjelder å skape dekning i tråd med kravene og i forhold til å gjennomføre en rask utbygging. Å jobbe med metall i ekstrem høyde i 20 kuldegrader, stiv kuling og snø, lar seg vanskelig gjøre. Dermed ble årstider, vær og temperatur viktige faktorer i utbyggingsplanen.

Fakta om digitalt bakkenett
> Basisnettet omfatter 430 sendere inkludert 43 hovedsendere
> Dekker nær 98 prosent av Norges husstander.
> Dekker nær 87 prosent av fritidsboliger og hytter
> I tillegg er det satt opp 531 satellittskyggesendere
> Basisnettet har tre signalpakker.
> Ytterligere to signalpakker bygges ut etter analog slukking