Mottak av signaler

Ingebjørg Loftsgarden i Hjartdal peiler etter best mulig signal

Ingebjørg Loftsgarden i Hjartdal peiler etter best mulig signal

Det digitale bakkenettet er bygget ut ved bruk av de samme sendepunktene som TV 2 ble sendt fra analogt. På den måten kan folk fortsette å bruke sin UHF-antenne. Det betyr også at regelen er at dersom du kunne ta inn TV 2 analogt, har du nå dekning fra det digitale bakkenettet.

Likevel; ingen regler uten unntak. Dekningen i det digitale nettet er bedre fordi det er tatt i bruk noen flere sendepunkter. I tillegg fungerer digitale signaler godt, selv om de fanges etter at de er reflektert, for eksempel fra en fjellvegg.

Riktig antenne, antenneretning og i noen områder bruk av utendørs signalforsterker, er avgjørende for å oppnå godt og stabilt mottak. Selv om mottaket av signaler er enkelt for de fleste, vil det for noen kreve litt mer. Det kan være like vanskelig å fange signaler via refleksjoner i et område med svak dekning, som å skjerme antennen fra ulike signaler fra flere forskjellige sendere i et område med veldig god dekning. Et godt råd til de fleste vil være å tilkalle en installatør eller orientere seg om mulighetene via NTVs eller RiksTVs nettsider.