Sendenett

Helikopterløft av utstyret til hovedsenderen i Kongsberg, Jonsknuten

Helikopterløft av utstyret til hovedsenderen i Kongsberg, Jonsknuten

Utbyggingen startet 23. august 2006, med montering av ny sender på toppen av Bjerkreimsenderen i Rogaland. Utstyret var på plass og de konkrete forberedelsene på senderen var da gjennomført. Bjerkreim og Bokn er de to største senderne i fylket. De sender med kraftigere styrke enn de øvrige senderne og når derfor lenger, samtidig som de mater de øvrige senderne med signaler.

Basisnettet ble bygget ut parallelt i flere regioner, og ferdigstilt i tråd med den endelige utbyggingsplanen fra juni 2006, i hver region. Den regionvise inndelingen henger sammen med NRKs fylkesvise distriktsinndeling, hvor eksempelvis Troms og Finnmark er én region, i likhet med Aust- og Vest-Agder. Det digitale bakkenettet tjener som NRKs hoveddistribusjonsplattform for tv, dermed har NRKs behov påvirkning på sendenettets struktur.

Satellittskyggesenderne i hver region ble bygget etter at basisnettet stod klart, og ferdigstilt før slukking av de analoge senderne. Troms og Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er fylker med 50?100 satellittskyggesendere. Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark og Vestfold har ingen satellittskyggesendere. Det finnes flere eksempler på at en skyggesender er satt opp for å gi tv-dekning til en enkelt husstand.