Spørsmål og svar

Digitalt bakkenett

Det digitale bakkenettet består av 430 sendermaster. De står på bakken på fjelltopper og høydedrag i hele Norge. Fra mastene blir det sendt ut TV-signaler i luften, som kan mottas med antenne.

Det gamle analoge bakkenett hadde ikke plass til flere kanaler eller mer innhold. Kapasiteten var sprengt. Samtidig var det stor etterspørsel etter nye kanal-tilbud. Med digital teknologi utnytte frekvensene langt bedre. Kort fortalt er det plass til å sende om lag 10 kanaler digitalt, der det analogt kan sendes 1.

Du må ha en tak- eller bordantenne (UHF), TV-apparat og en dekoder (mottakerboks).

Ved digitale sendinger blir kanalene delt opp i små informasjonspakker. Flere kanaler pakkes og sendes sammen, noe som utnytter frekvensen maksimalt. Digital-TV-dekoderen deler siden opp pakken og setter de ulike kanalene sammen igjen.

Siden det digitale signalet er mer robust i forhold til refleksjoner, hindringer osv. enn det analoge signalet, klarer gode dekodere å rekonstruere et perfekt bilde til tross for at deler av pakken kan bli skadet på veien. Resultatet er et perfekt TV-bilde og mulighet for nye digitale tjenester.

Du kan ringe servicetelfonen til RiksTV 210 10 210 i åpningstiden 08-22 på hverdager og 09-22 i helger. Du kan også sende e-post til info@ntv.no

TV-tilbud

RiksTV gir deg de største norske- og internasjonale TV-kanalene. Se RiksTVs TV-pakker.

Lokal-TV, Frikanalen, Visjon Norge og radiokanalene Radio 1, P4, Kiss og Radio Norge er fritt tilgjengelig hos RiksTV. Du trenger et programkort for å ta inn RiksTVs kanaltilbud, også de som ligger fritt tilgjengelig.

HDTV er TV-sendinger med svært god lyd-bildekvalitet. Betegnelsen står for High Definition Television.

Du trenger et HD-klart tv-apparat (flatskjerm). En HDMI-kabel mellom TV og dekoder vil gi deg optimal bildekvalitet på HD-sendingingene. Du kan også bruke en Scart-kabel som følger med dekoderen som du kjøper, men denne vil ikke gi deg den beste bildekvaliteten. Alle dekodere som er godkjent for bakkenettet er HD-klare.

Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har og hvilke kanaler du kan se eller velger å se på.

Dekning og satellittskygge

Det digitale bakkenettet dekker nær 98 prosent av alle husstander, om lag 87 prosent av alle fritidsboliger og det meste av norskekysten.

Hele befolkningen skal ha tilgang til digitale TV-sendinger. De aller fleste som ikke har dekning fra det digitale bakkenettet ser i dag allerede digital-TV via parabol. Maksimalt 20 000 husstander som i dag ikke allerede har anskaffet parabol, TV via fiberanlegg/bredbånd eller ligger i satellittskyggeområde vil måtte anskaffe parabolt mottakerutstyr. Se  Parabol for NRK-seere

http://www.ntv.no/dekningskarter det søkbare dekningskart med forklaringer. Du kan søke på stedsnavn eller adresse. Dersom du har dekning fra TV 2 i dag, er hovedregelen at du også vil ha dekning fra det digitale bakkenettet.

Det er bygget ut et satellittskyggenett bestående av 531 sendemaster som dekker husstander som ikke er dekket av bakkenettet, eller har tilgang til TV via kabel, satellitt (parabol) eller fiber/bredbånd. NRKs programtilbud er tilgjengelig på satellittskyggenettet. Det er ikke mulig å abonnere på kanalpakker.

To selskaper; Paneda og Norkring. Førstnevnte henter signalene fra satellitt, sistnevnte henter signalene fra bakkesendere. For det meste er det topografien og hvordan signalene billigst kan føres fram i området ditt som avgjør hvilken leverandør som har bygget ut.

Det samme som  alle andre,  en UHF-antenne og en dekoder. Merk at selskapene har to forskjellige løsninger og to forskjelige dekodere. Disse kan ikke brukes om hverandre. Du bør derfor ikke kjøpe dekoder før du vet hvilken teknologi som din skyggesender bruker.
Les mer om satellittskyggenett

Stortinget har gjennom sin konsesjon bestemt at dekningen skal være 95 prosent av befolkningen, og 70 prosent av fritidsboligene. Norges televisjon forholder seg til dette og tilbyr høyere dekningsgrad enn dette. Å bygge ut de siste fem prosentene ville for øvrig koste like mye som å bygge ut de 95 første prosentene – omlag 1,5 milliarder kroner.

Dekodere (mottakere) og tilkobling

For å få inn TV-signalene fra antennen (bord- eller takantenne) må det kobles en dekoder (mottakerboks) til TV-apparatet. En TV uten mottakerboks tilkoblet, vil ikke kunne vise bilder eller lyd fra det digitale bakkenettet.

Dekodere (mottagerbokser) blir å få kjøpt hos elektronikkforhandlere i god tid før det digitale bakkenettet åpner i ditt fylke. Du kan også bestille dekodere via internett  https://www.rikstv.no/produkter/utstyr/  eller  servicetlf. 210 10 210.

Norges televisjon vil ha en egen godkjenningsordning for dekodere, se etter NTVs godkjenningsmerke  «Godkjent for det digitale bakkenettet».

Hovedkategoriene for er

  • Basisdekodere
  • IDTV
  • PVR-dekoderen
  • Dekoder for digital tekst-TV (MHP)

Alle basis dekoderne har minimum støtte for HDTV, 7-dagers programguide (EPG), radio og teletekst. Mange har også støtte for  bl.a 12v strømtilførsel for bruk på hytta, campingvogn eller båt.

IDTV er en flatskjerm med innebygd dekoder.  En rekke produsenter tilbyr IDTV for det digitale bakkenettet. Foreløpig er det kun basisdekoderfunksjonalitet. (des 08)

PVR-dekoder (personal video recorder) har en stor harddisk for opptaksmuligheter, pauseknapp og mulighet til å spole tilbake.

Dekoder for digital tekst-TV (MHP) NRKs digitale tekst-TV gir tilgang til nyheter, vær og program, men med lettere navigasjon, og plass til mer innhold enn dagens versjon. Tjenesten er under utvikling.

Se utfyllende oversikt over alle godkjent dekodere (mottakere) med spesifikasjoner (RiksTV)

Du må bruke en dekoder eller IDTV (TV med innebygd dekoder) som er basert på Mpeg4 teknologi. Dekoderpakkene vil være merket med et rødt klistremerke der det står «Godkjent for det digitale bakkenettet».

Du kan ikke bruke dekodere som er beregnet for kabel eller satelitt-TV. Du kan heller ikke bruker dekodere med Mpeg2-teknologi som f.eks er kjøpt i Sverige eller andre europeiske land som bruker Mpeg2-standarden.

Det finnes mange IDTVer som har Mpeg4-teknologi på markedet. Sony, Pioneer, Samsung, Panasonic og Philips tilbyr slike TVer pr. desember 08 og flere andre kommer etter. Du kan ikke bruke en IDTV med Mpeg2 teknologi.

Du kan ringe servicetelefonen 210 10 210 i åpningstiden 08-22 på hverdager og 09-22 i helger. Du kan også sende en e-post til info@ntv.no.

En PVR-dekoder (mottaker) har opptaksmuligheter.

SMART-boks II PVR

Denne dekoderen er med opptaksmuligheter (PVR).

Med oppkoblet TV-dekoder får du enda mer underholdning. Pause, spole og ta opp favorittserien din.

Digital tekst-TV  er en  tjeneste fra NRK som ble lansert i april 2008. Foreløpig innholder den grundig nyhets- og sportssendinger, værkart og programoversikt. Tjenesten har en mer avvansert bruk av grafikk og bilder enn tradisjonell tekst-TV.

Tjenesten er i utvikling og du vil etter hvert kunne koble til internett for utfyllende informasjon. På sikt vil NRK også tilby interaktive tjenester som avstemninger, spill, nett-TV og multimedieinnhold.

For å få tilgang til tjenesten trenger en dekoder som kan ta inn tjenesten. Denne skal være merket MHP.

Prisen på en dekoder varierer  med funksjonalitet. I utgangspunktet skal en basis dekoder koste under 1500 kr uten noen bindinger i form av f.eks TV-abonnement. I forbindelse med ulike kampanjer er prisen  lavere. PVR-dekoderen er den dyreste.

Dersom man kjøper TV-abonnement fra RiksTV vil prisen også subsidieres.

Dekodere i det svenske markedet er tilpasset teknologien i det svenske nettet. Der brukes standarden MPEG2. I Norge bruker vi den siste og mest fremtidsrettede teknologien, MPEG4. Svenske dekodere vil ikke være i stand til å ta inn signaler fra det norske nettet. Til gjengjeld vil de norske dekoderne eksempelvis være tilrettelagt for høydefinisjons TV (HDTV), mens svenskene må kjøpe ny dekoder for å kunne se HDTV.

Digitale mottakerbokser (dekodere) som er klargjort for 12 volt finnes på markedet (Grundig og Sagem) noe som gjør det enkelt å benytte mottakeren på hytta, campingvognen, bobilen, bilen eller båten.

Ved bruk av 12 volt spenningsmating anbefales det å kople dette via en spenningsregulator (12V) for å sikre en stabil spenning inn til mottakeren. For å være sikker på at mottakeren fungerer i det norske digitale bakkenettet er det viktig at man velger en mottaker som er merket med «Godkjent for det digitale bakkenettet».

Ja, det må du? som for all digital TV-seeing. Men når du kjøper flere dekodere på en gang vil du få rabatterte priser.

Du kan fortsatt benytte  opptakeren med en dekoder, men  kun klare å ta opp samme kanal som du evt. ser på tv (dersom dvd-opptakeren kun har en tuner og du kun har tilgang til digitale signaler).  Du trenger to dekodere dersom du vil ta opp en annen kanal samtidig som du ser på tv.

En PVR-dekoder vil gi deg mulighet til å ta opp en annen kanal enn den du ser på.

Det kan være ulike løsninger men ofte er løsningen å gjøre dekoder (mottakeren) lydløs i 1 minutt. I tillegg kan det ev. være feil på scart kabelen og man kan prøve å ende-snu kabelen. Dvs sette den delen står  i TVen i dekoderen og vice versa. Kabelen må sitte godt i.

Får du  opp meny bør du prøve å fabrikkresette dekoderen (mottakeren). Får ikke opp hovedmenyen kan det være et problem med scart/hdmi-kabelen. Sjekk ev. også at kabelen sitter godt i ev. snu kabelen.

Antenner og montering

Du må bruke en UHF-antenne. Antennen må støtte hele UHF-båndet, dvs. kanal 21-69 (470-862 MHz)

For hus og hytter anbefales generelt retningsbestemte utendørs antenner montert så høyt og fritt som praktisk mulig.

Du kan ikke bruke VHF antenne som i dag bare tar inn NRK.

Dersom din bolig (fritidseiendom)  ligger i grå sone på dekningskartet vårt har du sannsynligvis dekning. Det anbefales da at du bruker en antenneforsterker (signalforsterker) i tillegg til utendørs retningsbestemt (kraftig) UHF-antenne.

Det anbefales også at antenne monteres så høyt og fritt som mulig.

Antennen bør rettes mot nærmeste sender/beste sender (det er ikke nødvendig å ha fri sikt til sender. Får du ikke inn signaler med å rette antennen direkte mot en sender er det også mulig å fange signaler via refleksjoner i fjellsider, åskammer eller et større bygg.

Prøv å fange opp signalet gjennom å se på signalstyrkemåleren på TV-apparatet samtidig som du dreier antennen rundt. Prøv evt. også å variere den vertikale pekeretningen. Noen ganger finner man det beste signalet hvis man det beste signalet hvis man retter antennen mot en nærliggende fjelltopp.

Før man permanent festen antennen bør man sjekke at man får inn et godt nok signal og at man kan motta alle kanaler. Noen ganger kan det lønne seg å flytte antennen både til siden i høydeledd hvis ikke alle kanaler kan mottas.

Oversikt over senderne finner du i dekningskartet.

Du kan ringe servicetelefonen 210 10 210 i åpningstiden 08-22 på hverdager og 09-22 i helger. Du kan også sende en e-post til info@ntv.no.

Det er viktig at antennen blir montert riktig for å kunne tåle varierende værforhold.  Antennen skal være skikkelig festet, stå fritt og i god avstand fra andre antenner?

Se utfyllende om montering av antenne under vår antenneguide

Du finner frekvensinformasjon i vårt dekningskart. Ved å holde pusepekeren over senderen du mottar signaler fra. Skulle det skje at mottakeren ikke får inn signaler fra bakkenettet etter at du har koblet til antenne, vil mottakeren gi beskjed om at denn ikke finner noen signaler. Du må da sette mottakeren på riktig frekvenskanal.

Du finner frekvensinformasjon i vårt dekningskart. Ved å holde pusepekeren over senderen du mottar signaler fra. Skulle det skje at mottakeren ikke får inn signaler fra bakkenettet etter at du har koblet til antenne, vil mottakeren gi beskjed om at denn ikke finner noen signaler. Du må da sette mottakeren på riktig frekvenskanal.

Finansiering av bakkenettet

Omlag 1,5 milliarder kroner.

Norges televisjon betaler for drift og utbygging av det digitale bakkenettet i det som er en ren kommersiell utbygging. Utbyggingen av det digitale bakkenettet skjer altså ikke i statlig regi. Kostnadene med utbyggingen skal eierne tjene inn igjen med å leie ut sendekapasitet til RiksTV og NRK. RiksTV tilbyr abonnement på betal-TV, NRK er fritt tilgjengelig. Flere leietagere kan komme til på et senere tidspunkt

Om Norges telivisjon

Selskapet er eid med like store deler av NRK, TV 2 og Telenor Media & Content Services AS.

Norges televisjon skal bygge og drive det digitale bakkenettet i Norge. Selskapet har fått konsesjon for dette av Stortinget. Konsesjonstiden er 15 år

Se http://www.ntv.no/kontaktoss
Det finnes også en  servicetelefon for informasjon om bakkenettet tel. 210 10 210.