Oppføringer fra netpower

Bedre tv-dekning for bakkenettet i Midt-Troms

BEDRE TV-DEKNING FOR BAKKENETTET I MIDT-TROMS Norges Televisjon har bestemt at tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy blir en del av det digitale bakkenettet. Denne senderen sender i dag NRK 1 og 2, samt TV 2 analogt og skulle egentlig bli slukket sammen med de andre analoge senderne i Troms 1. desember. Men etter å ha […]

Senderen på Rubbestadfjellet i Troms er nå digital

SENDEREN PÅ RUBBESTADFJELLET I TROMS ER NÅ DIGITAL Tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy inngår i det digitale bakkenettet fra 22.oktober. Det betyr bedre seerforhold for rundt 5000 personer i Midt-Troms. Senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy har hittil bare sendt analog TV 2, men sender nå altså alle de digitale radio- og tv-kanaler i bakkenettet. Det betyr […]

Danmark sier farvel til analogt fjernsyn

DANMARK SIER FARVEL TIL ANALOGT FJERNSYN Denne helgen slukkes de analoge tv-signalene i Danmark. Vårt naboland i sør slukker “det hele” i en jafs. Allerede i 1951 begynte Danmarks Radio med prøvesendinger for fjernsyn, men 31.oktober er det slutt på analoge sendinger i Danmark. I motsetning til Norge og Sverige som har regionvis slukking, har danskene valgt […]

Nå er de analoge tv-signalene slukket i Trøndelag

NÅ ER DE ANALOGE TV-SIGNALENE SLUKKET I TRØNDELAG 3.november ble de analoge tv-senderne i Trøndelag slukket. Det betyr at trøndere med tv-antenne nå må ha en dekoder eller fjernsyn med innebygget dekoder (IDTV) for å se tv. Rundt 60 mindre sendere må slukkes manuellt. Dette blir gjort i løpet av få dager. Unntaket er Tydal kommune hvor […]

De analoge tv-signalene er slukket i Nordland

DE ANALOGE TV-SIGNALENE ER SLUKKET I NORDLAND De analoge senderne ble slukket 17.november. Det er ikke lenger mulig å se tv med antenne uten dekoder i Nordland. Det er ikke lenger mulig å se antenne-tv uten dekoder i Nordland. De som ennå ikke har skaffet seg en dekoder, eller en tv med innebygget sådan (IDTV), vil få […]

Bedre TV-mottak i Odda

BEDRE TV-MOTTAK I ODDA Onsdag 25. november vil det pågå arbeider på TV-senderen Odda 2 som inngår i det digitale bakkenettet. Senderen vil være delvis ute av drift i perioden mellom kl. 08 og 16 denne dagen. Senderen skal bygges om for å bedre TV-mottaket i området, noe som innebærer at den vil sende på […]