OM NORGES TELEVISJON (NTV)

NTV er konsesjonsinnehaver og plattformoperatør av det digitale bakkenettet. Det er to kunder på plattformen RiksTV som tilbyr betalTV-pakker og NRK.

Norges televisjon as (NTV) eies med like andeler av Norsk rikskringkasting AS (NRK) og TV 2 Gruppen AS (TV 2).

LEDELSE

Trude Malterud
Administrerende direktør 

Mob: +47 958 22 433
E-post: tm@ntv.no

Bilde i høyere oppløsning

Odd Engh
Teknisk direktør 

Mob: +47 906 48 081
E-post: oe@ntv.no

Bilde i høyere oppløsning

FREKVENSER

Norges televisjon as har konsesjon for å opprette og drive et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting. Konsesjonen gjelder for bruk i 470-694 MHz-båndet. Frekvensbruken skal være i samsvar med de tekniske spesifikasjonene i Recommendation ITU-R BT.1306 og ITU-R BT1368.

NTV ble etablert 15. februar 2002 av NRK og TV 2 med sikte på å skaffe konsesjon for å etablere og drive Norges framtidige bakkenett for digital-tv. Den 16. september 2005, ble det avtalt at Telenor skulle tre inn i selskapet, slik at hver av de tre aksjonærene har en tredjedel av aksjene. 2. juni 2006 fikk selskapet tildelt konsesjon for utbygging og drift av digitalt bakkenett. Konsesjonsperioden er 15 år.

I mars 2019 fikk NTV tildelt konsesjon for videre drift av det digitale bakkenettet frem til og med 31. desember 2030. Telenor har solgt seg ut av selskapet, fra og med 1. januar 2020 eier NRK og TV2 halvparten hver av aksjene.