Trengereid

Bedre tv-dekning for bakkenettet i Midt-Troms

BEDRE TV-DEKNING FOR BAKKENETTET I MIDT-TROMS

Norges Televisjon har bestemt at tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy blir en del av det digitale bakkenettet. Denne senderen sender i dag NRK 1 og 2, samt TV 2 analogt og skulle egentlig bli slukket sammen med de andre analoge senderne i Troms 1. desember.

Men etter å ha vurdert dekningsforholdene nøyere er NTV kommet til at senderen likevel skal inngå i det digitale bakkenettet. Det har vist seg at enkelte som bor i skyggen av Kistefjell-senderen har problemer med stabile signaler. Dette gjelder særlig de som bor mellom Finnsnes og Finnfjordbotn. Digitaliseringen av Rubbestadfjell-senderen vil også føre til gode forhold i Sørreisa.

Senderen vil sende alle kanaler fra NRK og RiksTV og skal stå ferdig i slutten av oktober,  i god tid før analog slukking.

For å ta i mot sendingene trenges en UHF-antenne og dekoder. Ser du TV 2 fra Rubbestad i dag har du allerede en UHF-antenne.

Senderen på Rubbestadfjellet i Troms er nå digital

SENDEREN PÅ RUBBESTADFJELLET I TROMS ER NÅ DIGITAL

Tv-senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy inngår i det digitale bakkenettet fra 22.oktober. Det betyr bedre seerforhold for rundt 5000 personer i Midt-Troms.

Senderen på Rubbestadfjellet i Tranøy har hittil bare sendt analog TV 2, men sender nå altså alle de digitale radio- og tv-kanaler i bakkenettet. Det betyr bedre seerforhold for over 4700 personer i Midt-Troms, som ser på tv med vanlig antenne. For å ta inn sendingene kreves en UHF-antenne og mottakerboks (dekoder), eller en tv med innebygget sådan.

Snu antennen!

Mange tv-seere på Finnsnes og Silsand har ligget i såkalt nærskygge for Kistefjell-senderen. For noen har dette gitt problemer med å få inn tv-signaler av god nok kvalitet. Senderen på Rubbestadfjellet vil gi disse – samt innbyggere i Sørreisa og Vangsvik – utmerkete tv-signaler. Bedre dekning vil det også bli andre steder i Midt-Troms.

Tv-seere med dårlige signaler i disse områdene må gjøre to ting:uhf-antenne Hvis antennen er rettet mot Kistefjell må den i stedet rettes mot Rubbestadfjellet. Det andre er å foreta et nytt kanalsøk på dekoderen/fjernsynet, ettersom Rubbestad-senderen bruker andre frekvenser. Man trenger ikke å vite hvilke, dekoderen finner dem automatisk ved kanalsøk.

Og husk; 1.desember slukkes de “gamle” analoge signalene i Troms etter 50 års tjeneste. Da forsvinner alle tv-signaler hos antennebrukere som ikke har skaffet seg dekoder eller IDTV.