Antenneguide

Ofte er antennen årsak til et sviktende TV-mottak hvor lyd- og bildekvalitet varierer. Her får du råd om hvordan du kan sikre beste mottak av TV-signalene fra det digitale bakkenettet.

 I dekningskartet finner du

1. Dekningsforhold
2. Din beste sender og frekvenskanaler

 Svært god dekning

 God dekning

 Sannsynligvis dekning

 Sannsynligvis ikke dekning

Dekning

Det digitale bakkenettet dekker nær 98 prosent av alle husstander, om lag 87 prosent av alle fritidsboliger og det meste av norskekysten.

Beste sender

Bakkenettet består av 430 sendere plassert rundt på fjelltopper i hele Norge. Din beste sender er den senderen i det digitale bakkenettet, som gir deg de beste TV-signalene på den adressen du søker.

Frekvenskanaler

Senderne bruker frekvenskanaler mellom 21-48. TV-kanalene som distribueres er fordelt på fem signalpakker som sendes på hver sin frekvens. Du finner frekvenskanalene som din sender bruker ved å holde musepekeren over senderen i dekningskartet. Vanligvis vil dekoderen automatisk søke opp og installere TV-kanalene i den elektroniske programguiden (EPG). Du kan goså gjøre et manuelt kanalsøk. Da trenger du å vite hvilke frekvenskanaler du skal søke etter.

Sammenheng mellom frekvenskanal og frekvens

Antenne i båt

Vi anbefaler en såkalt UFO-antenne (rundstråleantenne) med forsterker til bruk i båt.

Fordelen med denne antennen er at den tar inn signaler fra alle retninger. En retningsbestemt UHF-antenne vil ofte gi bedre mottak, men den mobile enheten må da stå i ro, og antennen rettes inn mot beste sender på stedet.

Antennen plasseres så høyt og fritt som mulig, gjerne i båtmasten.

Dekoder og strøm

De fleste dekodere går på 12 volt. Spør forhandleren din om råd for tilkobling til strømuttak. Ved bruk av 12 volt spenningsmating anbefales det å bruke en spenningsregulator (12V) som sikrer stabil spenning til dekoderen.

Antenneplassering og retning

Antennen bør rettes slik at du får signaler fra beste sender.

Beste sender og plassering

Din beste sender gir deg best signaler. Du finner din beste sender ved å søke i dekningskartet. Sikt mot din beste sender hvis du har fri sikt til senderen. Generelt bør antennen plasseres høyt og fritt (inntil 10 meter over bakken), hevet over nærliggende bygninger, trær og busker. Et annet tips er å plassere antennen høyt på en antennemast (et rør montert over tak) hvis du bor langt fra senderen, eller i svært kupert terreng. Har du ikke fri sikt til senderen kan det være du må benytte deg av reflekser.

Reflekser

Digitale signaler kan til forskjell fra analoge signaler, brukes selv om de reflekteres. Det er derfor ikke nødvendig å ha fri sikt til sender. Viser dekningskartet at du har dekning men ikke fri sikt til sender, må du benytte refleksjonene. Det er mulig å fange reflekser fra nærliggende fjellsider, åskammer eller store bygninger. Prøv deg frem ved å rette antennen mot et punkt hvor du antar signalene reflekteres fra den senderen som er oppgitt som din beste sender i kartet.

Signalmeter

Bruk dekoderens signalmeter for å se hvilke antenneretning som gir best utslag i signalstyrke og kvalitet. Flytt antennen til du oppnår best signalkvalitet. Små justeringer (10-15 cm opp, ned eller til siden) kan være utslagsgivende.

Kabler, kontakter og montering

Kabler og kontaktene mellom antenne og boksen må være i god stand.

Trippelskjermet kabel

Du bør bruke trippelskjermet koaksialkabel. Kabler, kabelfeste (strips) og kontakter må være riktig montert og koplet uten skade. Disse står ofte værutsatt til. Antennen skal være skikkelig festet, stå fritt og i god avstand fra andre antenner. Antenner som står over tak bør være festet til metallrør.

Eldre antenneinstallasjoner

Enkelte eldre antenneinstallasjoner kan være rustne og antennekabelen kan være dårlig på grunn av vær og vind, eller på andre måter utdaterte. I noen tilfeller kan det hjelpe å fjerne gamle, overflødige, analoge «svenskefiltre» og «TV 2-filtre» fra den gamle antennen. Gamle veggkontakter kan også dempe signalet, og være hensiktsmessig å bytte ut.

Bruk så kort kabel som mulig. Jo lengre kabel, dess svakere er signalet når det når frem til dekoderen.

Se monteringsinstruks (pdf, 3 sider)

Installatør og annen hjelp

Trenger du profesjonell hjelp med installasjon eller annen assistanse?

Trenger du videre assistanse kan du:
Henvende deg  til din lokale TV-forhandler.

  • Ringe informassjonstelefonen 210 10 210
  • Sende e-post info@ntv.no