Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 21
Skyggenettløsning: Paneda

Mottaksutstyr
Antenne
: UHF
Dekoder: Paneda-dekoder (Fås kun kjøpt direkte av Paneda)