Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 27
Skyggenettløsning: Norkring

Mottaksutstyr
Antenne
: UHF
Dekoder: NTV/RiksTV-godkjent digital mottaker.