Zoom (+)           Sender          Dekning i skyggenett

Kanal: 48
Skyggenettløsning: Norkring

Mottaksutstyr
Antenne: UHF
Dekoder: NTV/Riks/TV-godkjent digital mottaker.